خرید درجه

برای خرید درجه با مدیر اصلی "محمد" در ارتباط باشید شماره : 09376108107

سطح مدیریتی به این معنا هستش که کدام درجه میتونه درجه دیگه رو کنترل کنه که بالاترین سطح 1 می باشد

اگر با گوشی از این صفحه دیدن میکنید برای دیدن قیمت درجه ها و.. اسکرول افقی کنید (انگشت خود را از سمت چپ به راست بکشید)

نام درجه قیمت (ماهانه) تمدید (ماهانه) سطح مدیریت پنل
اختصاصی (انتخاب نام درجه توسط خوده کاربر) توافقی توافقی توافقی توافقی
550 هزار تومان 300 هزار تومان 1 دارد
450 هزار تومان 250 هزار تومان 2 دارد
400 هزار تومان 200 هزار تومان 3 دارد
350 هزار تومان 250 هزار تومان 3 دارد
300 هزار تومان 150 هزار تومان 4 توافقی
200 هزار تومان 100 هزار تومان 6 توافقی
120 هزار تومان 50 هزار تومان 7 ندارد
70 هزار تومان 50 هزار تومان 8 ندارد
50 هزار تومان 40 هزار تومان 9 ندارد
40 هزار تومان 30 هزار تومان 10 ندارد

سفارش تبلیغات

برای سفارش تبلیغ با مدیر اصلی "محمد" در ارتباط باشید شماره : 09376108107

اگر با گوشی از این صفحه دیدن میکنید برای دیدن قیمت سایز بنر و .. اسکرول افقی کنید (انگشت خود را از سمت چپ به راست بکشید)

نام تبلیغ قیمت سایز جایگاه
نیوتب 700 هزار تومان - بیرون
نیوتب 500 هزار تومان - داخل
پاپ آپ 450 هزار تومان - بیرون - داخل
بنر گوشه های 100 هزار تومان 120 * 240 بیرون - داخل
بنر ساده 120 هزار تومان 400 * 60 داخل بالا - داخل پایین

خرید اتاق

برای خرید اتاق با مدیر اصلی "محمد" در ارتباط باشید شماره : 09376108107

اگر با گوشی از این صفحه دیدن میکنید برای دیدن قیمت تمدید اسکرول افقی کنید (انگشت خود را از سمت چپ به راست بکشید)

نام قیمت ماهانه تمدید ماهانه
دلبخواه 50 هزار تومان 40